U14 Team
Coach
Kunle Oyesanya

Calendar

23 Nov 2019 Sat
12:30 - 14:15
Training
Aylesford
30 Nov 2019 Sat
12:30 - 14:15
Training
Aylesford
07 Dec 2019 Sat
12:30 - 14:15
Training
Aylesford
14 Dec 2019 Sat
12:30 - 14:15
Training
Aylesford
21 Dec 2019 Sat
12:30 - 14:15
Training
Aylesford
28 Dec 2019 Sat
12:30 - 14:15
Training
Aylesford
04 Jan 2020 Sat
12:30 - 14:15
Training
Aylesford